Apmācības

Interesentiem Barboleta piedāvā gan iepazīšanās seminārus, gan apmācības un atbalstu speciālistiem metodes izmantošanā.

Ir izstrādāta divu dienu licenzēta apmācību programma darbam ar Barboleta attīstošo metodi, pielietojot līdzsvara platformu
(pēc metodes apgūšanas tiek izsniegta apliecība, programmas licence nr.8-18/15, neformālās izglītības 16 KP) sekojošām interesentu kategorijām:

  • vecākiem;
  • speciālistiem (pedagogi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, logopēdi);
  • Barboleta attīstošās metodes treneriem.

Apmācības tiek organizētas Jelgavā, Rēzeknē un Kurzemē (klātienē un ONLINE) vai pie klienta, savstarpēji vienojoties.


Šobrīd Latvijā ir apmācīti vairāk kā 70 speciālisti, kuri darbojas Latvijas skolās un attīstības centros.


0