Barboleta metode/Ietekmes stāsti

Daniela stāsts. 
Pie mums vērsās 2.klases skolnieka Daniela mamma, lai palīdzētu viņas dēlam apgūt lasīšanas un stāstīšanas prasmes. Mūsu psihologs sākotnēji veica izpēti, lai noskaidrotu mācīšanās grūtību cēloņus. Atklājās ļoti vājas uzmanības koncentrēšanas un  darba atmiņas spējas. Zēns lasot izdomāja jaunus vārdus. Atstāstot stāstus, viņam vienmēr izdevās izveidot jaunu – savu stāstu. 

Ņemot vērā, ka ģimene dzīvoja 50 km rādiusā no Jelgavas, mamma lūdza viņu apmācīt ar metodēm un tehnikām, kā zēnu trenēt un mācīt mājās.  Nodarbībās specialists demonstrēja Barboleta līdzsvara platformas, taču mamma teica, ka labāk būtu darboties ar kādu citu efektīvu veidu, jo nevēlas iegādāties līdzsvara platformu.  Speciālists, cienot mammas lēmumu, demonstrēja dažādus vingrinājumus un uzdevumus. Pēc 3 nodarbībām, kurās mamma ar zēnu tika apmācīti veikt uzvedumus iesaistot kustības, lai trenētu uzmanību, atmiņu, klausīšanos, atstāstīšanu un lasīšanu, zēns piegāja pie mammas un sāka čukstēt. Mamma deva atļauju zēnam pateikt vēlamo skaļi.  Tad zēns pienāca pie speciālista un lūdza vai var šo līdzsvara dēli ņemt uz mājām.

Uz  jautājumu, kādēļ viņš tā vēlas, zēns stāstīja, ka ar to ir daudz interesantāk mācīties. Zē
ns mājās devās ar līdzsvara platformu. Ģimenei ir vienošanās ar speciālistu satikties reizi mēnesī vai divos mēnešos, lai saņemtu atbalstu mācību tehniku pielietošanā. Zēns saka: “Man patīk tā mācīties! Ir daudz interesantāk !” 
Šobrīd zēns ne tikai lasa tekstu, bet arī spēj iemācīties tekstu no galvas un piedalīties runas konkursā. 
Rezultātā zēna mamma nolēma kļūt par Barboleta speciālistu, ar mērķi vairāk palīdzēt savam bērnam mācību procesā. 


Pirmsskolas skolotājas stāsts.  
Līga pamanīja, ka bērni mācoties izrāda nepietiekamu interesi un mācību process ļoti ātri apnīk. Šīs bija iemesls, kādēļ pirmsskolas skolotāja no rītiem grupā sāka lietot Barboleta līdzsvara platformas.  Kad skolotāja pārmaiņu pēc sāka izmantot Barboleta metodi, viņa pamanīja, ka bērni koncentrējas mācībām ilgāku laika posmu, ka bērni izrāda lielāku interesi par konkrēto mācību vielu. Līga atzīst, ka viņai ir vieglāk mācīt bērnus arī brīžos, kad bērnam ir izteikti vāja interese mācīties.

Šobrīd 22 bērni esošā pirmsskolas grupā regulāri  apgūst jaunu mācību vielu dažādos veidos. Izmantojot  Barboleta līdzsvara platformas, bērni mācoties ar daudz lielāku interesi un ilgāku laika posmu. Īpašu vērību skolotāja pievērsa Jānim, kuram ir 4 gadi.  Jāni ir draudzīgs, bet nevar noturēt līdzsvaru un nekādi nespēj iegaumēt krāsas, mācoties pusgada garumā. Pēc divu mēnešu darba ar Barboleta platformām, Jānis mazāk krīt, staigā daudz stabilāk un tagad viņš jau spēj atšķirt un nosaukt pat līdzīgās krāsas. Jānis vēl joprojām brīvajā laikā labprāt izvēlas paņemt minēto platformu, un savus uzdevumus sev izveido pats. Skolotāja pamana, ka interese izmantot šo metodi Jānim ir saglabājusies. 

0