Barboleta metode/Mērķa grupa

Barboleta līdzsvara platformas var izmantot bērni vecumā no 1,5 gadiem līdz pat pieaugušo vecumam. 

Platformas ir īpaši noderīgas kustīgiem, nemierīgiem bērniem, ar vāju uzmanību, arī kautrīgiem un nemotivētiem bērniem. 

Izmantošanas veidi:

 • valodas attīstībai, apguvei
 • dažādu mācību priekšmetu apguvei
 • komunikācijas veicināšanai
 • atmiņas un uzmanības treniņiem
Līdzsvara platformas darbam ar bērniem izmanto sekojoši speciālisti, kuri saņēmuši Barboleta sertifikātu:      

 • logopēdi
 • speciālie pedagogi
 • psihologi
 • pedagogi mācību iestādēs
 • ergoterapeiti
Platformas iegādājas arī vecāki, lai atbalstītu savus bērnus attīstībā un apmācībā. Šādos gadījumos vecāki slēdz līgumu par lietošanas noteikumiem un saņem lietošanas instrukciju. 

Ieguvumi, lietojot līdzsvara platformas:

 • bērni veiksmīgāk apgūst mācību vielu;
 • paaugstinās darba motivācija, uzmanības noturība un darba atmiņas iesaiste mācību procesā;
 • atvieglots darbs speciālistiem;
 • bērns trennē paškontroles iemaņas;
 • kustībā bērniem ir vieglāk runāt par emocijām, ikdienā notikušajām situācijām, modelēt jaunas situācijas.0