Speciālisti/Metodes treneri

Šobrīd Latvijā darbojas četri apmācīti treneri, pie kuriem topošajiem speciālistiem ir tiesības apgūt metodi. 

Vārds, Uzvārds Sertifikāta Nr.  Darbības teritorija Joma, kurā apmāca speciālistus
Baiba Blomniece - Jurāne metodes autoreEiropa Attīstības speciālisti, pedagogi, vecāki
Ilona Saule BM-S-0013
Latgale Pedagogi, logopēdi,  vecāki
Sandra Opaļeva 24/19Latvija  Logopēdi, pedagogi, vecāki
Adrija Brantevica BM-S-0034 Kuldīga/Kurzeme/Latvija pēc vienošanās Logopēdi, pedagogi, vecāki

0