Barboleta sertificētie metodes speciālisti:

Vārds,   uzvārds SertifikātaNr. 
Ābola Rudīte BM-S-0004
Ašmane Inga 17/19
Aužele Dženija BM-S-0048
Bačuka Jana BM-S-0015
Baltrušaite Ludmila  BM-S-0031
Bartkeviča Smaida 22/19
Bauce Kristina 38/19
Bertāne Laura BM-S-0030
Bogdanova Ance BM-S-0050
Brantevica Adrija BM-S-0034
Česnauska Maruta 28/29
Daudze Valija 19/19
Deičmane Evita 26/19
Draudziņa Iveta BM-S-0058
Dulbe Indra BM-S-0032
Dzelzkalēja Dace BM-S-0054
Eglīte Inga 39/19
Fosa Dana BM-S-0045
Gailāne Ieva BM-S-0024
Grasmane Solvita
Graudiņa Indra BM-S-0021
Graudiņa Marita Katrīna BM-S-0040
Grīslis Oskars BM-S-0063
Jansone Anita BM-S-0036
Jaunākā Ieva BM-S-0035
Jurkeviča Linda BM-S-0010
Kalneniece Inese BM-S-0003
Kancāne Selga BM-S-0062
Kinča Eva BM-S-0007
Klišāne Maija BM-S-0033
Kose Baiba BM-S-0019
Krišāne Marita BM-S-0046
Lamberte Ilze BM-S-00
Lenša Jeļena BM-S-0043
Lukšāne Elīna BM-S-0044
Marahova Tatjana BM-S-0027
Marhele Kitija BM-S-0020
Mierkalne Dace 41/19
Muhamberga Inese BM-S-0016
Mūrniece Sandra 25/19
Opaļeva Sandra 24/19
Ozoliņa Ināra BM-S-0028
Paegle Regīna BM-S-0023
Paštore Līga BM-S-0002
Peipiņa Daiga 18/19
Pērkona Līga BM-S-0005
Pētersone Inga 42/19
Pole Ramona BM-S-0025
Rasa- Arele Līva 21/19
Rotbaha - Zaremba Elīna BM-S-0042
Rubene Laine 27/19
Saule Ilona BM-S-0013
Saulesleja- Hofmane Ieva BM-S-0001
Šenberga Seila 40/19
Šlapina Liāna 20/19
Šņore Līga BM-S-0057
Solima Olga BM-S-0029
Sotņeva Ina BM-S-0037
Sprinģe Stase BM-S-0009
Štāle Aleta BM-S-0064
Staņislava Agrita BM-S-0017
Šteinburga Ilze BM-S-0026
Stepanova Ināra BM-S-0065
Stūre Kristīne BM-S-0055
Šveca Maija 37/19
Tarune Iluta BM-S-0014
Tišanova Indra BM-S-0018
Trahimoviča Gundega 23/19
Vanaga Ingrīda BM-S-0008
Vecozola Rita BM-S-00
Veitnere Sarmīte BM-S-0038
Veldze Vēsma BM-S-0047
Vilcāne Liene BM-S-0039
Vlasova Sandra BM-S-0006

0